เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เสาร์ :

09.00 - 12.00 น.

เราช่วยคุณได้

@toursave

Travel License : 11/10300 (Good All Trip)

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร ฝูหรง ฟ่งหวง 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร ฝูหรง ฟ่งหวง 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร ฝูหรง ฟ่งหวง 6วัน 5คืน

เที่ยวจีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร ฝูหรง ฟ่งหวง 6วัน 5คืน ขึ้น 2 เขา เขาสุดยิ่งใหญ่ เขาเทียนเหมินซาน เขาอวตาร โชว์สุดอลังการ โชว์จิ้งจอกขาว สุดประทับใจ เมืองโบราณมรดกโลกเฟิ่งหวง เมืองฝูหรง นครแห่งสายน้ำ สะดวกรวดเร็วด้วยรถไฟความเร็วสูง

รหัสทัวร์

CN_SL00010

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

06 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

29,991บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Lion Air

มิ.ย. 67

29,991฿

06-11

29,991฿

13-18

29,991฿

20-25

29,991฿

29-04ก.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

13 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67

29,991

-

-

5,000

8,900

-

26

20 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67

29,991

-

-

5,000

8,900

-

26

29 มิ.ย. 67 - 04 ก.ค. 67

29,991

-

-

5,000

8,900

-

26

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ฉางซา (ท่าอากาศยานนนาชาติฉางซา หวงฮัว) - จางเจียเจี้ย - ตึกมหัศจรรย์72 ชั้น

Day : 2

บ้านเจ้าเมืองโบราณ - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน) - โชว์จิ้งจอกขาว

Day : 3

หุบเขาอวตาร (รวมลิฟตืแก้วขาขึ้น) - เขาเทียนจื่อซาน (นั่งกระเช้าขาลง) - สวยจอมลเฮ่อหลง - แกรนด์เเคนยอนสะพานแก้ว

Day : 4

เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น - น้ำตกฟูหรงเจิ้น - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - บ้านเกิดกวีเสิ่นฉงเหวิน - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - สะพานรุ้ง

Day : 5

นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับสู่เมืองฉางซา - เกาะส้ม (รวมรถราง) - ถนนคนเดินหวงซินลู่

Day : 6

CHANGSHA BAILIAN OUTLET - ฉางซา (ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงฮัว) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารทหารไทยธนชาต

บัญชีสะสมทรัพย์

น.ส.เกศรา พวงสมบัติ

เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์

275-2-26118-6

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 29 ครั้ง